Ukázání míchání jednotlivých vůní(elektronové, mionové a tauonové) v čistých hmotnostních stavech 1, 2 a 3. Hierarchie hmotností neutrin není známa (existují ukázané dvě možnosti). Není známa ani absolutní hodnota těchto hmotností (zdroj: stránky experimentu COBRA)