Hledání zatoulaného brouka potápníka při laboratorních pokusech.