Panderichthys rhombolepis – lalokoploutvá ryba na cestě k souši.