Schema přeměny: (Kredit: Tokyo University of Science)