Mikroelektroda se sto elektrodami pro snímání elektrických impulsů v mozku.