Fosilie Panderichthyse se zachovanou zadní končetinou a částí panve. Z kusu kamene se dá vyčíst leccos.