Srovnání viru chřipky a syntetické nanočástice (vpravo). Nanočástice (Synthetic Vaccine Particle), se má stát základem budoucích syntetických vakcín. Mají za úkol presentovat co nejlépe imunitnímu systému látky proti kterým chceme vyvolat imunitní bouři. K tomu nesou na svém povrchu antigenní struktury jak pro bílé krvinky zvané B-buňky (tvořící protilátky), tak pro T-lymfocyty. Aby náš imunitní systém tyto částice proti sobě co nejvíce popuzovaly, upozorňují na sebe takzvaným adjuvans. Ten bílým krvinkám vsugeruje, že jde o zvláště nebezpečného vetřelce. Vše pohromadě drží biokompatibilní pojivo a v případě protikuřácké vakcíny se do struktury zakomponuje nikotin. (Kredit: Selecta Biosciences, Inc.)