Každý holub byl umístěn ve tmě do středu Helmholtzových cívek a zafixován tak, aby nemohl hýbat hlavou. Pomocí elektrického proudu vědci měnili pole tak, aby výsledný vektor se postupně pohyboval v jedné ze čtyř znázorněných rovin (1 otočka = 3,6 sec). Tento pohyb v rovině označené šedou barvou znázorňuje příslušný sloupec křivek měnící se intenzity podél os x, y, z (měřené magnetometrem). V druhém řádku je frekvence neuronálních impulzů a ve třetím 1000 x zesílený a filtrovaný signál celkové neuronální aktivity snímaný elektrodami v sledované mozkové oblasti. Kredit: L.-Q. Wu a D. Dickman, Science 2012