Směry, kterými ptáci odletěli po vypuštění: A/ z místa vzdáleného 151 km na jiho-jihozápad, B/ z místa vzdáleného 159 km na východo-severovýchod. Dvojitá šipka a číslo vně kruhu označuje přímý směr k holubníku. Červeně jsou označeny počáteční směry letu operovaných pokusných holubů, zeleně zdravých jedinců z kontrolní skupiny. Chybějící lagena způsobila hluchotu, ale ne prostorovou dezorientaci. Úsečky znázorňují průměrný počáteční směr letu ptáků v jednotlivých skupinách, kroužek označuje první vypuštění, čtvercem druhé (ptáci absolvovali lety z obou míst). Podle H.G.Wallraff, Nature New Biology, vol. 236, 1972.