Na likvidaci následků havárie bylo nasazeno tisíce likvidátorů z celého tehdejšího Sovětského svazu.