Zobrazení stupně radiačního zasažení radioizotopem 137Cs (zdroj zpráva UNSCEAR). Jsou zde vyznačeny různé oblasti podle stupně zamoření radioizotopem 137Cs. Oblasti z nejvyšší radiací přes 1480 kBq/m2 (červené) byly klasifikovány jako zakázané, oblasti z úrovní radiace od 555 kBq/m2 do 1480 kBq/m2 (oranžové) jako území pod stálou kontrolou, oblasti s radiací mezi 185 kBq/m2 a 555 kBq/m2 (tmavě žluté) jako periodicky kontrolované. Území s radiací mezi 37 kBq/m2 a 185 kBq/m2 (zelenavě šedá) nejsou klasifikované. Pro představu o vzdálenostech a rozměrech je možné uvést, že vzdálenost z Kyjeva do Chernigova je něco přes 100 km.