Příklad dynamiky vývoje výskytu izotopu 137< Cs v mléku u krav v ukrajinské oblasti Rovno. Jednak u soukromých farem (Private farms) a družstevních farem (Collective farms). Hranice nastavení limity na měrnou aktivitu nastavená pro danou oblast po černobylské havárii.Měrná aktivita mléka je vyjádřena v jednotkách becquerel na litr. Podobné průběhy měl obsah radioaktivního cesia i v dalších oblastech. (Zdroj zpráva UNSCEAR).