Dekontaminace evakuované vesnice Iitate probíhá už od konce minulého roku (zdroj Natalia Tamerian Khan na serveru www.lplaces.com).