Oxidační cirkadiální cyklus peroxiredoxinů se u rostlin (v tomto případě huseníčku rolního) zachovává i v umělém prostředí s neměnící se intenzitou světla. Upraveno podle zdroje: R. S. Edgar et al., Nature 2012