Tradice obřízky pochází z Bible, konkrétně ze Starého zákona a obřezání Ježíše patřilo k oblíbeným malířským motivům.Obřízka ale není neznámá ani arabským národům, které odvozují svůj původ od biblického Abraháma. Právě Abrahámovi bylo nařízení o obřízce předáno při smlouvě mezi ním a Bohem. Abrahám ji měl absolvovat v 90 letech. Obřízka byla pro muže viditelným znamením smlouvy s Bohem a důkazem pro příslušnost k víře. Křesťané ale obřízku už nepraktikují.