Problém skríningových vyšetrení: metóda vyšetrenia hladiny PSA (Prostatic Specific Antigen) zo stovky vyšetrených označí správne asi troch chorých s karcinómom prostaty, ale zbytočne stresuje a podrobí zbytočným vyšetreniam ďalších sedem zdravých. A to ešte jedného chorého aj tak prehliadne. Tento príbeh má aj pokračovanie mimo obrázok: z tých, ktorí sú skutočne chorí, väčšina pravdepodobne umrie na niečo úplne iné... Takže skríning pomocou PSA, hoci pomerne úspešný, je stále predmetom odbornej diskusie.