Preventívna liečba veľmi úspešnými liekmi zo skupiny statínov nie je u ľudí bez známeho kardiovaskulárneho ochorenia o nič úspešnejšia - desaťročné riziko vzniku kardiovaskulárneho ochorenia zníži asi o pätinu.