Ďalší graf,ktorý dokazuje, že fyzická zdatnosť je prospešná - rovnako znižuje riziko úmrtia u zdravých aj pacientov s rôznym stupňom hypertenzie (zvýšeného krvného tlaku, na obrázku stĺpec označený HTN).