Přibližně každá z 10 000 kvasinek spontánně změní svůj protein na prion. Udělá si tím svou buněčnou stěnu odolnější. Vesměs jí to je ku škodě a vede to ke zhoršení její schopnosti přijímat živiny. Za normální situace tento exces přirozený výběr eliminuje. V případě změněných životních podmínek, například při vysoké koncentraci alkoholu, může ale takové „brnění“ rozhodnout o přežití několika jedinců. Ti umožní, aby se i v drasticky změněných podmínkách většina genů původní kolonie kvasinek dále šířila.(Kredit: Whitehead Institute for Biomedical Research) http://web.wi.mit.edu/lindquist/pub/