O myšlenky Carsonové se opírá i mezivládní program Člověk a biosféra a její myšlenky se bez jakýchkoliv dodatků a vysvětlení i u nás dál propagují. Její zásluhy jsou vyzdvihovány i v souvislosti s konferencemi, které se uskutečňují za podpory Státního fondu životního prostředí ČR, Operačního programu životní prostředí pro vodu, vzduch a přírodu...