Jednoduchá zařízení MEMS. Počítače to ale ještě nejsou. Kredit: Massood Tabib-Azar/University of Utah.