Možný případ rozpadu higgse na dva fotony pozorovaný experimentem CMS. (zdroj CERN)