Přebytek v rozpadech higgse na dva fotony pozorovaný u hmotnosti 126,5 GeV experimentem ATLAS. (zdroj CERN)