Graf, který ukazuje, jaká je pravděpodobnost, že přebytek případů pro danou hmotnost vznikl pouhou fluktuací pozadí. U hmotnosti 125 GeV je tato pravděpodobnost velmi malá. Menší než miliontina, což odpovídá pěti sigma. (Zdroj CERN)