Bioreaktor ve kterém na duté membráně z materiálu PLGA (imitující kost o určité délce) Dr. Ellisová kultivuje lidské osteoblasty.