Znázornění čtyř plánovaných sond mise MMS jak prolétají oblastí, kde se magnetické pole Slunce potkává s magnetosférou a dochází k rekonekci magnetických siločar. Kredit NASA / SwRI