Palma olejná (Elaeis guineensis) poskytuje nejlevnější světový olej a proto slouží k výrobě biopaliva. Největší ekologický problém představují plantáže palmy olejné pro Malajsii a Indonésii, na jejichž území vzniká zhruba 85% světové produkce oleje. (Kredit: Craig, Wikipedie)