Situace ukazuje do jaké výše byla elektrárna zaplavena (zdroj Zpráva parlamentní komise)