Podíl obyvatel, kteří museli být po první evakuaci znovu přemístěni kvůli silné radiaci v místě, kam byli evakuováni (zdroj Zpráva parlamentní komise).