Snímek zařízení s teploměrem a dozimetrem, které se noří do vody zaplavující suterén prvního bloku (zdroj TEPCO).