Čtvrtý blok po odstranění zbytků horní části budovy zničené vodíkovým výbuchem (zdroj TEPCO).