Budování dekontaminační linky odstraňující širokou škálu radioizotopů (zdroj TEPCO).