Poslední člověk, který si domů donesl na botách měsíční prach, byl americký astronaut Eugene A. Cernan - po otci slovenském a po matce českém původu.