Schéma měření. Upraven obrázek od Unto K. Laine Aalto University