Setkání dvou urychlovačových expertů. Pan profesor ukazuje svůj nový tablet Janu Štursovi, vedoucímu oddělení urychlovačů našeho Ústavu jaderné fyziky AV ČR.