Ještě jedna fotografie pana profesora a jeho mikrotronu.