Poznávání v jaderné fyzice i využívání jaderných metod v jiných oborech jde dál, u mikrotronu jsou pracovníci Mikrotronové laboratoře Ústavu jaderné fyziky AV ČR s profesorem Strojní fakulty ČVUT, Jiřím Bilou (vpravo).