Výzkumníci z University of Adelaide v jedné z jeskyň sbírají kosti ptáků Moa. Rozbor jejich kostí svědčí o tom, že změněným podmínkám se ptáci přizpůsobili a jejich počty výrazně neklesly. (Foto Jamie Wood)