Kaloň pobřežní, jeden z přenašečů viru Nipah. Kredit: Kristian Stahl, PBase http://pbase.com/kstahl