Kostarické zpívající myši (Scotinomys teguina) pějí své ódy v nám slyšitelném rozsahu.