Tak vypadá protein kódovaný z lidského genu genu FOX2P. U nás jeho porucha způsobuje vady řeči. Podobný gen i protein mají ptáci i myši u těch má na starosti zapamatování si popěvků. (Kredit Emv, Wikipedia)