Plazmon je kvantum energie povrchových elektromagnetických vln (oscilací elektronového plynu) vyvolaných dopadem fotonů na povrch kovové nanočástice. (Kredit: Hélène Yockell-Lelièvre)