Test mikromotorku na magneticky levitujícím satelitu ve vakuové komoře. Kredit: M. Scott Brauer, MIT.