Prof. RNDr. Jaroslav Drobník, DrSc- (1929-2012). Foto Zdeněk Vališ, Český rozhlas