V roce 2008 již vědci dovedli channelrhodopsin vložit do vektoru a s jeho pomocí napravit poškozené buňky sítnice oka. Vědní obor optogenetika dostal hmatatelnější obrysy. (Kredit: Dartmouth College http://remf.dartmouth.edu/imagesindex.html )