Meranie obvodu pása - úplne jednoduché vyšetrenie, jednoduché vyhodnotenie.