Současné antitrombiny se vyrábějí většinou z krve dárců.