S ročním úhrnem srážek 100 – 300 mm se smiřuje jen suchomilné polopouštní rostlinstvo. (Kredit: Jakub Straka)