Geologicky jsou Kapverdy, starší než Kanárské ostrovy neb Azory. Převážně jsou tvořeny vyvřelými horninami fonolity a čediči různého složení i pemzovitých struktur. (Kredit: Ingo Wölbern, Wikipedia)