Přestože je sluneční záření často označováno za zdraví škodlivé, v případě boje proti bakteriím je tomu zřejmě naopak.